Upphandling av Entreprenör

Styrelsen har gått vidare i sin utvärdering av inkomna anbud.
Vi har haft möte med en tänkbar leverantör, fortsätter vår utvärdering för att kunna teckna avtal under mars månad.

Mvh Styrelsen

Medlemsavgift 2018

Det är dags att betala in årets medlemsavgift.
Avgiften är 200 kr och sätts in på bankgiro 595-5141
Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Mvh Styrelsen

Årsstämma den 2 juni

Årets ordinarie stämma hålls lördagen den 2/6 kl. 10.00 på Alegården. Vi ber er notera detta redan nu, och tänk på att förslag till styrelsen ska vara inkomna minst 4 veckor innan stämman.
Vi återkommer brevledes med en formell kallelse. Vi kommer då också att skicka med ett formulär där de medlemmar som fortsatt önskar brevledes kallelse till stämmorna kan ange detta. För de som inte uttryckligen önskar kallelse per brev gäller mejl och hemsida. Om ni bytt telefonnummer, adress eller mejl; ber vi er skicka information till vår kassör Carina Johansson-Nilsson på kassor@prassebofiber.se

Mvh Styrelsen

Ny hemsida

Vi lanserar idag en ny layout på vår hemsida.

Fiberföreningen går snart in i en ny fas när vi börjar att bygga vårt nät, vår nya hemsida gör det enklare för styrelsen att snabbt  publicera ny information samt göra andra förändringar i innehållet.
Sidan skall fortsatt vara ren och enkel att navigera i.

Styrelsen

Anbudsöppning

Vid anbudstidens slut har föreningen mottagit ett antal anbud som styrelsen nu utvärderar med avsikt att utse en entreprenör under mars månad.

Styrelsen 2018-03-01

Bengt Augustsson, Kattunga, ny projektledare för PFEF

PFEF har nu skrivit ett uppdragsavtal med vår nye projektledare, Bengt Augustsson, Kattunga. Bengt är själv medlem i föreningen.

Projektledarens främsta uppgift är att som föreningens representant koordinera arbetet och kontakterna mellan den kommande entreprenören, medlemmarna/abonnenterna, markägarna, områdesansvariga och styrelsen.

Bengt tillträder sitt flexibla uppdrag den 15 februari.
Vi hälsar Bengt välkommen och önskar honom lycka till i sin nya projektledarroll.
Se vidare Bengts egenpresentation nedan.

Styrelsen 2018-02-12”

Bengt Augustsson: Vem?

En pojk född 1954, uppvuxen i Upphärad, bott i Trollhättan men Nygårdsbo sedan 1982 i Kattunga.

Har haft städbolag sedan 1981 med som mest över 30 anställda men efter 30 år var det dags att hitta på något nytt. Bytte inriktning 2014 till administration och redovisning konsulting.

Är imponerad över styrelsens och områdesansvarigas digra arbete och glad att få vara med in i mål. Ser fram mot kontakt och samarbete med medlemmar, markägare och entreprenör.

Ser fibernätet som en chans för landsbygden att vara attraktiv med en snabb och säker anslutning till resten av världen. In i framtiden med distansarbete, TV, IP-tele och streaming mm.

Förlängning anbudstid

Föreningen har fått ett flertal frågor från de intresserade entreprenörerna om förtydliganden i upphandlingsunderlaget.
Dessutom har flera intressenter begärt mer tid för att kunna utarbeta sina anbud.
Det är naturligtvis inte önskvärt med förseningar men samtidigt är det viktigt att intresserade entreprenörer ges möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud.
Styrelsen har därför beslutat att förlänga anbudstiden fram till den 28 februari 2018.

Nu är upphandlingsunderlaget klart

Det har varit ett oerhört intensivt 2017 för Prässebo Fiber Ekonomisk Förening (PFEF) och vi känner en stark förväntan från våra 280 medlemmar, som vill ha tillgång till fiber så snart som möjligt.

Under året har det varit ett mycket omfattande arbete med att förbereda och sammanställa det material som behövs för en upphandling av det entreprenadarbete som skall genomföra grävning och installation av det drygt 50 km långa fibernätet. Främst våra 11 områdesansvariga i de 7 delområdena har upprättat markavtal med 113 enskilda markägare och 21 samfälligheter, t ex vägföreningar.

Det omfattande arbetet med upphandlingsunderlaget har fördröjts av bland annat ett antal svåra passager men nu är det oerhört omfattande materialet klart och har presenterats för de 8 företag, som anmält intresse för att delta i upphandlingen. På grund av förseningen har styrelsen förlängt tiden för att lämna anbud till 18 februari 2018. Det är vår förhoppning att grävningsarbetet skall komma igång under tidiga våren.

Styrelsen har även inlett arbetet med att identifiera möjliga framtida kommunikationsoperatörer och deras utbud. I kolumnen till höger finns klickbara länkar till olika kommunikationsoperatörer där ni kan se vilka tjänster som erbjuds inoim data, TV och telefoni.

Prässebo bygdegårdsförening har hyrt ut ett rum i Sommarro, som PFEF kommer att ha som projektkontor.

Det omfattande arbetet inom PFEF har hittills mest varit ideellt men nu är föreningen även på gång med att sluta avtal med en projektledare, som främst under byggnadstiden skall vara en sammanhållande länk mellan styrelsen, områdesansvariga, medlemmar, markägare entreprenören och andra berörda intressenter.

Styrelsen 2018 01 22

Medlemsavgift

Då vi har fått in endel medlemsavgifts inbetalningar redan utan att vi har skickat ut inbetalningskort. Så vill vi påminna om att det beslutades på årsstämman att höja medlemsavgiften till 200kr

Förhöjd anslutningsavgift från och med 1/11 2017

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening närmar sig tidpunkten för att starta upphandlingen av den faktiska läggningen av fibern.

Det innebär att vi lämnar ifrån oss alla underlag som entreprenörerna behöver för att kunna ta fram ett anbud, detaljerade kartor med dragning till respektive anslutning, information om markförhållanden, dragning under vägar och järnvägar, dragning i befintliga slangar och genomgångar, mm.

För nya medlemmar som önskar en anslutning efter det att upphandlingen startat, hamnar dessa i en egen process som ligger utanför upphandlingen.
Det är också osäkert om det finns möjlighet att dessa nya anslutningar kan ta del av det bidrag vi får.
Sammantaget gör detta att priset för denna anslutning blir betydligt högre än för tidigare anmälda medlemmars anslutning.

Sista dag för nya medlemmar att anmäla sig till ordinarie avgift är 2017-10-31.

Denna information är ju främst spridd till befintliga medlemmar, men om ni har grannar eller bekanta som ännu inte anmält sig, så sprid gärna denna information till dem.

Mvh Styrelsen
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening