Hem

 

 

Förhöjd anslutningsavgift från och med 1/11 2017

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening närmar sig tidpunkten för att starta upphandlingen av den faktiska läggningen av fibern.

 

Det innebär att vi lämnar ifrån oss alla underlag som entreprenörerna behöver för att kunna ta fram ett anbud, detaljerade kartor med dragning till respektive anslutning, information om markförhållanden, dragning under vägar och järnvägar, dragning i befintliga slangar och genomgångar, mm.

 

För nya medlemmar som önskar en anslutning efter det att upphandlingen startat, hamnar dessa i en egen process som ligger utanför upphandlingen.

Det är också osäkert om det finns möjlighet att dessa nya anslutningar kan ta del av det bidrag vi får.

Sammantaget gör detta att priset för denna anslutning blir betydligt högre än för tidigare anmälda medlemmars anslutning.

 

Sista dag för nya medlemmar att anmäla sig till ordinarie avgift är 2017-10-31.

 

Denna information är ju främst spridd till befintliga medlemmar, men om ni har grannar eller bekanta som ännu inte anmält sig, så sprid gärna denna information till dem.

 

Mvh Styrelsen

 

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening

Styrelsen 171022

 

Förändringar i områdesansvaren:

 

Vi är nu nästan klara med markägaravtalen, stort tack för att ni alla hjälpt till och gjort detta till en smidig process. Nedan om några förändringar i områdesansvaren:

- Ale-Skövde – Låcktorp: Kari Pietikäinen har slutat under augusti, och Daniel Lund från Gård tar över.

- Boda: Carina Hermansson avslutar sitt uppdrag under september, och där fortsätter som förut Jörgen Hermansson och Ulf Bjarnestam.

Vi tackar Kari och Carina för goda insatser samt önskar Daniel varmt välkommen som ny områdesansvarig.

 

Länk till listan över Områdesansvariga

 

Hösthälsningar från PFEF Styrelse 170928

 

Projektledare sökes!

Prässebo Fiber jobbar med upphandlingen av fibernätet, och vi söker nu en engagerad projektledare som mot ersättning får ett spännande jobb i 9-12 månader. Ber er alla att studera bifogat dokument. Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror kan vara intresserade.

Bästa Hälsningar från Styrelsen

Rapport från kvällens möte med områdesansvariga och styrelsen:

 

Zitius, www.zitius.se, presenterade en möjlighet till kommunikationsoperatör. Denna upphandling kommer påbörjas parallellt med upphandling av ledningsdragning.

 

Arbetet med markavtalen är under kontroll och de kvarvarande frågorna beslutades om hantering. De områdesansvarig har gjort en stor och viktig insats som nu snart skall vara slutförd och de sista frågorna hanteras av styrelsen.

 

Den digitala kartan är uppdaterad.

 

Nästa möte är redan nästa vecka för att klara ambitionen att upphandlingsunderlaget skall vara klart till den 15 oktober.

Styrelsen 170912

 

Angående att gräva ner slang för fibern i förväg:

 

Då vi har fått frågan om det finns möjlighet att gräva ner slang i förväg för fibern på egen tomt om man har andra arbeten planerade där man redan kommer att gräva i samma område som inkommande fiber skall gå, så har vi diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande:

 

Då föreningen idag inte är klara med upphandling av entreprenör så kan inte heller föreningen i dagsläget bistå med slang att gräva ner i förväg.

 

Om man i förväg vill gräva ner egen slang får man själv bekosta och införskaffa en slang med 25mm inre diameter som man gräver när som sedan entreprenören kan använda för att förlägga sin slang i.  

 

Styrelsen kan aldrig garantera innan entreprenören har varit på plats vart man kommer behöva dra inkommande fiber genom tomten men skall i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.

Däremot så bör man ta kontakt med områdes ansvarig enligt hemsidan

http://prassebofiber.se/Organisation.html både för att få information om vart det är troligt inkommande fiber kommer och för att informera styrelsen om att man planerar gräva ner egen slang

 

För att säkerställa att man gör arbetet korrekt och ökar möjligheten till att det går att använda nedgrävd slang för fiberdragningen så bör man följa direktiven för robustfiber

Dessa kan man hitta på www.robustfiber.se

Styrelsen 20170725

Redovisning från Årsmötet 170617:

Här finns presentationen från årsmötet.

Här finns protokollet från årsmötet:

 

Dags för mark & vägavtal:

Idag satt vi alla Områdesansvariga och styrelsen i möte och kom fram till att efter påskehelgerna skall arbete med att skriva under alla mark och vägavtal ta fart, för att kunna vara klara inför den stundande upphandlingen

Områdesansvarig kommer söka upp er markägare för underskrift av avtalen.

 

Styrelsen och Områdesansvariga 20170413

 

Projekteringen löper vidare:

Våra områdesansvariga har nu varit i samråd med i stort sett alla markägare, och det har varit en positiv och konstruktiv dialog. Så snart vi har fått Länsstyrelsens godkännande på vår nätdragning kommer vi att be markägarna att skriva under markavtalen.

 

Vår konsult ElTel kommer att inom två veckor att förse oss med en uppdaterad digital karta med beräkningar av materialåtgång och grävning. Detta material kommer att ligga till grund för vår upphandling som just nu förbereds.

Styrelsen 20170330

 

 

Byggande av fibernätet:

Vi har av ElTel köpt en projektstudie och denna omfattar en digital karta över hur nätet bäst kan dras, samt listor på hur mycket material och grävning som krävs. Baserat på studien, med tillägg för projektledning, ledningsrätt och andra utgifter, så ligger kostnaden per anslutning dessbättre fortfarande i nivå med vad vi tidigare bedömt, någonstans mellan 21,000 till 22,000 kr. Vi kommer att jobba med att få ett bra entreprenadavtal så att vi kan reducera kostnaderna ytterligare, och helst vill vi landa i spannet 16,000-18,000 kr. Det finns naturligtvis ett antal riskfaktorer som kan påverka kostnaderna, såsom svårigheter att dra nätet på vissa kritiska sträckor.

Styrelsen 20160919

 

Borgensåtagande från Lilla Edets kommun

För att klara kassaflödet från det att Föreningen betalt vår entreprenör tills dess att statsbidraget utbetalas krävs att vi har tillgång till kortfristiga banklån. En förutsättning för att få banklån är att någon ställer upp som borgenär, och vi har därför bett Lilla Edets kommun att ställa upp. Nu har vår kommun genom en snabb handläggning och beslut bestämt sig för att stödja Fiberförenigar i kommunen. Detta är givetvis väldigt bra för oss, men är dock förknippat med vissa förbehåll och krav. Detta tar vi ställning till på kommande årsmöte i maj.

Styrelsen 19/4 2016

Bidraget – äntligen!!!

Vi har den 31/3 fått besked från Jordbruksverket om att vår bidragsansökan har godkänts. Detta är suveränt, speciellt som det är en lång kö av bidragsansökningar från andra föreningar som ännu inte behandlats. Vi kan nu gå vidare med projekteringen och därefter med entreprenadupphandlingen. Håll utkik efter grävskopan…!

Styrelsen 1/4 2016. (Jodå, vi inser vad det är för datum idag, men vi ville inte vänta med att informera)

Vi gillar fastboende……..

Ett av Jordbruksverkets villkor för att Föreningen ska få statsbidraget fullt utbetalt är att en hög andel av de fastboende hushållen ansluts till vårt fibernät. Vi har i nuläget en bra bit kvar till målet som är 88% eller drygt 250 fastboende hushåll, och vi jobbar på att öka andelen genom att värva fler medlemmar. Vi har alltså sökt och fått godkänt bidragspengar för fler medlemmar än vad vi just nu har, så hjälp oss genom att informera grannen att än är det inte för sent att gå med. Billigare än nu blir det inte!

Styrelsen 1/4 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt

 

Nytt under "Varför fiber"

Här finns nu mycket intressant läsning !!

Styrelsen 22/5 2016

 

Momsregistrering:

Skatteverket har godkänt föreningens ansökan om momsregistrering. Det är mycket positivt eftersom det minskar våra kostnader för att bygga fiber, och också gör det lättare att upphandla entreprenadarbeten.

Styrelsen 15/3 2016

 

2016.03.15

Antal medlemmar 240

 

2016.02.05

Antal medlemmar 236

Karta över medlemmar finns här

 

2015.11.06

Kallelse har gått ut till alla medlemmar

den finns att läsa här

 

2015.10.04

Frågor och svar är uppdaterad

 

2015.08.19

Nytt nyhetsbrev för augusti finns att läsa här

 

2015.06.07

Anslutningsavtal äntligen färdiga!

 

 

2015.05.02

Vi kan gladeligen informera att vi är nu

200 Medlemmar!

 

 

2015.04.06

Protokollet ifrån årsmötet i Ale Skövde bygdegård finns att läsa här.

 

2015.02.18

Äntligen! Snart årsmöte där vi kan presentera den preliminära projektering vi har erhållit ifrån ByNet.

En kallelse har gått ut via mail,Facebook samt vanlig post till alla medlemmar.

 

 

2015.02.05

En avisering inför årsmöte har postats per mail samt på vår facebook grupp. Ni kan läsa den här

 

 

2015.01.31

Vi har pratat med Swedbank som kan erbjuda en förmånlig finansiering för inkoppling av fiberanslutningen, ni kan läsa om det här

 

Andra goda nyheter är att vi även blivit beviljade en fibercheck ifrån leader Göta Älv på 40.000kr!

 

 

2015.01.25

Ett nytt nyhetbrevsbrev för januari kan ni läsa här

 

 

2014.11.22

Vi håller på att lappa alla hushåll i vårt område med ett nyhetbrev för att informera om läget, ni kan läsa det online här

 

 

2014.10.19

En större uppdatering av hemsidan är gjord.

Gå gärna in på våran facebookgrupp och skriv om ni har några frågor.

 

 

2014.10.15

PFEF (Prässebo Fiber Ekonomiska Förening)

är äntligen bildad efter ett lyckat möte på Prässebo bygdegård.