En markägares erfarenhet av fiberdragning

Arne Martinsson driver lantbruk på Lindebackens gård i Prässebo. Arne var en av de första markägarna som berördes av Prässebo fiber ekonomisk förenings fiberprojekt. Nu är grävningarna avslutade och som medlemmar i PFEF väntar Arne och hans Anita på att få sin fiber installerad. Som ett stöd för andra markägare har Arne lovat att dela med sig av sina erfarenheter.

Arne deltog på det första markägarmötet den 3 maj i Alegården. Där fick han en första genomgång av hur arbetet skulle genomföras. Sedan besöktes han flera gånger av Lars Johansson, en av de områdesansvariga i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Arne och Lars känner varandra sedan tidigare. Tillsammans med PFEFs projektledare Bengt Augustsson inspekterade de, delvis tillsammans med entreprenören, den föreslagna fiberdragningen och innan stakning, gjorde de vissa justeringar bl. a. för att undvika en nyckelbiotop. Arne tycker att det är väldigt viktigt att han som markägare har involverats i planeringen för han känner sin fastighet bättre än någon annan och han har även identifierat ett antal hinder t. ex diken och andra kablar. Dessa hinder märktes ut och eftersom Arne har förmånen att ha en grävmaskin frilade han även vissa hinder och fällde en del träd.

Arnes arbete med att frilägga och ta bort hinder gjorde att entreprenörens arbete underlättades. Detta i sin tur har reducerat mängden av tilläggskostnader som tillkommer när entreprenören stöter på oväntade hinder.

Arne tycker att samarbetet med PFEF och entreprenören har fungerat mycket bra. Han är mycket nöjd med det sätt som Elkraftteamet Väst har genomfört arbetet och återställt marken efter grävningen. Deras skickliga arbete i kombination med den torra väderleken har medfört väldigt små skador.

Även om arbetet nu har flutit bra så finns det en risk att skada fibern vid framtida grävning. Därför är det ett önskemål från Arne, att han som markägare, skall få en detaljerad karta där fiberdragningen är exakt utmärkt. Med en sådan karta kan han vid framtida grävning och andra arbeten planera dessa, för att minimera risken för att skada ledningen. PFEF lovar att Arne och andra markägare skall få sina kartor när bygget är klart.

Styrelsen 2018-08-08