Nu startar blåsning av fiber i Prässebo

Grävningsarbetena i område 6 Prässebo Gård – Lunneviken är nu avslutade och i vecka 38 beräknas entreprenören börja med att blåsa fiber i ledningen. Anslutning till boxar på husväggarna kommer att göras senare.

Blåsning av fiber kommer även att ske under vecka 38 i vissa delar av område 7. Prässebo C (Törstorp, Stubbetorp, Stockhult och Klinten).

Med vänlig hälsning Styrelsen