Hur kopplas fiberkabeln i hemmet?

Många medlemmar har hört av sig och undrat hur fibern kopplas i hemmet. Vi vet ännu inte hur kommunikationsoperatören exakt kommer att lösa alla detaljer men vi vill redan nu ge en översiktlig beskrivning på hur själva kabeldragningen från utomhusboxen och vidare in i huset kommer att se ut. Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information när detta arbete närmar sig.

Grundläggande hur det kommer se ut är enligt nedanstående bild.

Fibern blåses och skarvas i utomhusboxen, som kommer att vara monterad på varje fastighet. I den boxen skarvar man över fibern till det som kallas för fiberpatchkabel.

Fiberpatchkabeln dras sedan i ett hål genom väggen direkt från dosan och in i huset (detta är den bästa lösningen). Om det inte är möjligt att göra hålet direkt i dosan och genomväggen så går det att dra fiberpatchkabel i vprör på utsidan av huset till där man kan gå igenom tänk på att den sträcka måste vara så kort som möjligt.

 

Bild 1: Utomhusbox/skarvbox

och kopplas där in i en dosa på insidan som kallas CPE (fiberomvandlare, ibland även kallad fiberkonverter eller mediaomvandlare). Även fiberpatchkabeln som dras in i huset är känslig och bör därför hållas så kort som möjligt. För att skydda kabeln måste den vara lagd i kabelkanal/rör. Kabeln får inte heller böjas kraftigt. Rekommendation är att inte böja den mer än en cd skivas böjning.

Där man vill ha sin CPE uppsatt måste det finnas tillgång till ett jordat strömuttag.

Det är installatören som drar kabeln fram till CPE och installerar denna. Sedan är det medlemmens ansvar att dra vanliga nätverkskablar till respektive apparat (helst cat6 för att hålla upp prestandan).  Såna kablar går att köpa hos tex Kjell & Co eller liknande butiker.

Om man av någon anledning behöver ha fiberpatchkabel draget en längre sträcka finns det kablar upp till 25m längd men det är extremt viktigt att dessa kablar dras enligt korrekt standard och att de inte böjs för mycket. Detta arbete får man göra själv och även då måste självklart fiberpatchkabeln ligga i en kabelkanal/rör.

Närmare installationen kommer det att komma ut mer information om exakt hur man skall göra denna dragning och vilka längder på fiberpatchkablar som kommer finnas tillgängligt.

Vid frågor skicka mail till Hakan.antonsson@prassebofiber.se

PFEF Hur kopplas fibern i hemmet