Enkät om frivilligt arbete

För en tid sedan sände Prässebo fiber ekonomisk förening ut ett meddelande om behovet av frivilligt arbete inom föreningen. Avsikten med enkäten var främst att få kontakt med medlemmar, som är villiga att göra olika typer av frivilligt arbete, t ex grävning för att frilägga hinder. Detta har redan gett ett positivt resultat i och med att vi fått kontakt med fler medlemmar som är beredda på att göra detta. Vi tackar er för detta och ser fram emot fler anmälningar från medlemmar som vill och kan hjälpa till.

Dessvärre har en del medlemmar uppfattat det som att de är tvungna att betala om de inte jobbar åt föreningen. Därför vill vi klargöra. Styrelsen har inga planer på att fatta något beslut om att ta ut en avgift för den som inte kan delta i frivilligt arbete.

Genom att sända in enkäten med uppgift om att man inte kan delta i frivilligt arbete eller om man anser att man redan gjort tillräckligt med frivilligt arbete för föreningen, kommer man inte heller att bli kontaktad med frågor om frivilligt arbete.

Med vänlig hälsning
Styrelsen