Nya villkor för tomtgrävning

Vår entreprenör Relacom har begrundat sin situation med tomtgrävning och har framfört ett
önskemål om att dra sig ur tomtgrävningen. PFEF har accepterat detta under förutsättning
att Relacom fullföljer sina åtagande mot de 9 medlemmar, som redan beställt tomtgrävning.
Däremot kommer Relacom från och med nu inte att acceptera några fler beställningar av
tomtgrävning.
Många medlemmar gräver för hand på sina tomter men det finns även andra privata aktörer
som gör tomtgrävningsuppdrag. Medlemmen kan inte längre beställa tomtgrävning genom
föreningen utan medlemmen handlar upp den hjälp som behövs, direkt hos det företag som
erbjuder tjänsten. Som en service för de medlemmar som behöver tomtgrävning har PFEF
gjort en lista med kontaktinformation till två olika företag som erbjuder denna service.

Lindvägen Service AB
Daniel Johnsson
070-9191403
daniel@lindvagenservice.se
www.lindvagenservice.se

FH entreprenad
Conny Bergström,
076-3389670

Med vänlig hälsning
Styrelsen