Prässebo Fiber halvvägs färdiga med fibergrävningen

Under vecka 46 passerade våra gräventreprenörer den magiska 50 % gränsen. De har nu grävt mer än hälften av det planerade ledningsnätet.

Arbetet påbörjades i maj månad i området Prässebo gård – Lunneviken. Inledningsvis gick arbetet förhållandevis långsamt, dels beroende på att det då bara var två grävmaskiner i arbete men även att terrängen var betydligt värre än förväntat.

Under hösten har våra entreprenörer fortsatt söderut i den östra delen av nätet. Här har terrängen varit betydligt enklare, vilket möjliggjort en stor andel plöjning. Dessutom har maskinkapaciteten ökat så att nu är det 5 maskiner igång. Därför har en del av den tidigare förseningen kunnat tas igen och för föreningen är det en flagghändelse att vi nu har klarat av mer än halva grävningen.

Att vi nu kommit så här långt beror också på det mycket goda arbete som utförs av våra områdesansvariga, som tillsammans med markägare och många andra frivilliga medlemmar jobbat hårt med att frilägga hinder, röja buskage, flytta betesdjur och mycket annat, så att onödiga stillestånd undviks. Vi riktar ett stort tack till er, och till alla andra som visat tålamod med vägavstängningar och andra olägenheter som kan uppstå när sådana här jobb görs…!

Maskinkapacitet kommer nu succesivt att flytta över till den västra delen av nätet. Vi är väl medvetna om att på många ställen kommer terrängen att bjuda på en del utmaningar. Enligt nuvarande tidsplan förväntas grävarbetena att bli klara framåt våren. Vi vet dock ännu inte vilka utmaningar som vädrets makter kan bjuda våra gräventreprenörer under vintern.

Efter grävningen är det en rad steg i anläggningen. I den norra delen av nätet är det redan blåst med fiberoptik och svetsningen är påbörjad i kopplingsskåpen. Nästa steg är att sätta upp boxar på alla berörda fastigheter och koppla in fibern i boxarna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen