Fiberarbeten i Gårdsjöhed

Kommande vecka sätter vi igång med grävning och plöjning för fiber i område Gårdsjöhed.
Området är uppdelat i tre etapper.
Exakt vilka dagar och tider är inte helt hundraprocentigt just nu men vi räknar med att arbetet går igång nu på Onsdag 12/12 med Etapp 1 kl 07:00 med start norr om sjön. Sen går dom mot trevägskorsningen och sträckan beräknas vara klar Torsdag kväll.
Inget arbete på Fredag 14/12.
Etapp 2. Start 07:00 på måndag 17/12 längst in på vägen söder om sjön, ut mot trevägskorsningen.
Etapp 3. Start onsdag 07:00 Från trevägskorsningen och ner för backen.
Arbetet innebär att framkomligheten kommer att vara kraftigt begränsad på sträckorna där det arbetas. Maskiner kommer att befinna sig på eller intill vägen och arbeta i anslutning av vägen och i vägen. Vägen kommer att grävas av för att lägga fiber under vägen.
Detta kommer även att påverka framkomligheten för utryckningsfordon, leveranser, besökare, sotare etc. Speciellt vid arbetet i vägen ned mot Låcktorp. Jag har pratat med Christian Liljeqvist och det är ok att använda hans yta vid crossbanan för parkering om man skall iväg mellan 07:00-18:00. Annars riskerar man att inte kunna åka iväg när man tänkt.
Risken finns att man kan bli ståendes och får vänta på att vägen blir fri om man skall lämna eller komma till området när arbetet med förläggningen utförs.

Om ni har några frågor så skall jag göra vad jag kan för att svara på dom.

Mvh
Daniel Lund
Områdesansvarig Prässebofiber Gård/Skövde/Låcktorp
0709-666991
lund.daniel@gmail.com