Inmätning av nätet

När nätet är färdigt är det viktigt att mäta in detta så att det finns en karta som visar exakt var ledningen går. Denna kommer vi sedan att rapportera till Ledningskollen så att om någon planerar att gräva eller göra andra markarbeten i området skall de kunna få utmärkt var ledningen är beläggen. Vi kommer även att tillhandahålla kartor till berörda markägare.

Inmätning av fiberledningen är hittills bara gjord i område 6: Prässebo Gård – Lunneviken.

På bilden mäter Stefan Holmström från Polymetrix AB in ledningen i Mjösundetområdet.

Med vänlig hälsning Styrelsen