Nu är det bara spurten kvar!

Det har varit ett händelserikt år, och vi har gått från teori till praktik. Under våren genomfördes entreprenadupphandlingen, och Relacom med Elkraftteamet Väst och RTG har snart grävt ner 75% av nätet. Några tekniskt sett svårare passager återstår, men det jobbas hårt med att hitta bra lösningar också för dessa. Fiberanslutningen från stamnätet till vårt eget nät sker under senare delen av februari genom en anslutning från Prässebo telestation till vårt nodhus 250 m bort. Därefter kommer vi stegvis att driftsätta nätet, och vi hoppas då att allt ska fungera som det är tänkt. Vi har haft väldigt få problem med att blåsa in fibern i slangarna, vilket är ett väldigt gott betyg till våra entreprenörer. Låt oss se fram emot ett fungerande nät under våren

Vi passar här på att tacka er för allt ideellt arbete som läggs ner med vårt byanät, inte minst till er alla som svarat på vårt upprop om frivilliga insatser. Stort tack också till markägarna som visat på flexibilitet när Plan A ibland inte visat sig fungera. Sist men inte minst skickar vi ett gigantiskt tack till alla våra områdesansvariga, det arbete ni lägger ner är helt otroligt och har gjort det möjligt att komma dit vi är idag.

Styrelsen önskar er Alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!