Dags att betala medlemsavgift för 2019

Vi har nu gått in i 2019 och det är dags att betala medlemsavgiften för detta år.

Avgiften är 200 kr per medlem som sätts in på bankgiro: 595-5141
Ange ditt namn och adress.

Mvh
Styrelsen