Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation i fastigheten
Det har förekommit olika information om vem som ansvarar för att borra hål i husfasaden. Relacom erbjuder sig att utföra detta mot en debiterad kostnad som täcks av PFEF men för att hålla ner föreningens totala kostnad är det mycket tacksamt ju fler medlemmar som kan borra själva.  För de medlemmar som har möjlighet att borra själva finns utförlig instruktion på PFEFs hemsida

http://www.prassebofiber.se/wp-content/uploads/2019/02/Illustration-p%C3%A5-fiberanslutning-med-Bilagor.pdf

Det är även väldigt bra om de medlemmar som kan borra, erbjuder sina grannar och andra bekanta med hjälp att borra.

För de medlemmar som inte har möjlighet att borra själva kommer Relacom att göra detta i samband med installationen. Det är fastighetsägarens ansvar att anvisa lämplig plats för borrning genom väggen, så att skador på ledningar mm kan undvikas. Eventuella skador är fastighetsägarens ansvar. Relacom kan inte borra i väggar med eternit (asbest) eller något annat farligt material.

Som ett komplement till hemsidan kommer PFEF att ordna Fiber-installation Öppet Hus, där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Fiber-installation Öppet Hus kommer att ordnas i Sommarro, Prässebo Bygdegård, vid två tillfällen:
Torsdag 7 mars 2019 kl 19-21
Söndag 10 mars 2019 kl 14-16

I grundutrustningen ingår en s.k. fiberpatchkabel på upp till 5 m som dras från inboxen på utsidan av huset fram till mediaomvandlaren. Vid behov av längre kabel (10, 15 eller 20 m) kan denna mot en särskild kostnad beställas senast 10 mars genom mail till Håkan Antonsson hakan.antonsson@prassebofiber.se

Installatören från Relacom behöver tillträde till huset för att kunna göra inkopplingen. De tänker sig att planera in ett antal besök per förmiddag resp. eftermiddag inom samma närområde. Preliminärt kan installation påbörjas andra halvan av mars. Vi kommer att sända ut mer detaljerad information så snart vi fått reda på deras planer.