Besiktning av fiberschakten

Under vecka 10 har det genomförts besiktning av skador i anslutning till fiberschakten i områdena 3: Kattunga, 4: Boda och 7: Prässebo C.
Syftet med besiktningarna var att följa upp hur väl entreprenören lyckats lägga ledningen och se om det finns några kvarvarande problem. På träffarna deltog markägare, entreprenör och representanter för Prässebo fiber.
De problem och skador som är vanligast är dåligt återställda vägar, kvarvarande jordmassor och vattenuppslag. Problemen och skadorna inventerades och det var en diskussion mellan berörda parter om hur och av vem dessa skall åtgärdas.
Besiktning i områdena 1: Balltorp, omr 2: Ale Skövde – Låcktorp och omr 5: Låcktorp – Larsered kommer att genomföras när grävarbetena är avslutade. Omr 6 Prässebo Gård – Lunneviken besiktigades redan i november 2018.

Deltagare i besiktning i område 4: Boda. Fr. v. Kim Wilhelmsson, Elkraftteamet Väst, Johnny Eriksson, Relacom, Bo Leyon, Kyrkobacka, Thomas Löfström, Sjöboda, Ulf Bjarnestam, PFEF områdesansvarig, Jörgen Hermansson, PFEF områdesansvarig och Bengt Augustsson, PFEF projektledare