Lyckad tryckning under järnvägen

Ett svårt moment under fiberläggningen har varit tryckningen under järnvägen vid Prässebo City. Denna måste ligga på ett stort djup, ca 6 meter under banvallen, samt måste arbetet utföras nattetid.
Det var också svårt att veta om man skulle stöta på berg, vilket skulle göra tryckningen/borrningen mer avancerad och ta längre tid.

Men tryckningen gick väldigt bra, inget berg stöttes på och tidsåtgången blev mindre än planerat.

mvh Styrelsen