Fiberinstallation Öppet Hus

Krister Andreasson diskuterar fiberinstallation med Håkan Antonsson.

Som ett stöd för medlemmarna inför fiberinstallationen i sina fastigheter ordnades två ”öppet hus-tillfällen” i Prässebo bygdegård, Sommarro. Den första träffen var torsdagen 7 mars och andra träffen var på söndagen den 10 mars. Vid båda tillfällena medverkade PFEF styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad. De förklarade hur installationen kan förberedas och vilken utrustning som kommer att användas. De hade många frågor att svara på från de totalt 40-50 deltagarna.

mvh Styrelsen