Beviljat tillstånd för sjökabel

Gravlångens södra del

Prässebo Fiber ekonomisk förening har några medlemmar med fastigheter i Bredhult som ligger sydöst om sjön Gravlången. Ursprungligen planerades fiberledningen att komma söderifrån men terrängen där är mycket svårt med både mossar och berg. Under projekteringens gång lanserades därför en ny idé om att lägga en sjökabel från Gravlångshålan på sydvästa sidan, tvärsöver sjön till Bredhult. Det är en sträcka på ca 300 m. Vår entreprenör Relacom hittade en ”stuvbit” lämplig sjökabel hos en leverantör och föreningen slog till och köpte den.

Att lägga sjökabel kräver tillstånd av Länsstyrelsen och efter en del skriftväxling har tillståndet nyligen beviljats. Nu återstår att lägga sjökabeln och det är föreningens ansvar, eftersom det inte ingår i upphandlingen. Det är naturligtvis en teknisk utmaning men enligt erfarenheter från bl a Värmland skall det inte vara så svårt. Man drar ut kabeln med båt och kabeln läggs på ett band av något flytande t ex uppblåsta sopsäckar. När dessa sedan tas bort sjunker kabeln till botten.

Det är vår förhoppning att dragningen inte kommer att medföra några stora problem och att PFEF därigenom har gjort en väsentlig kostnadsbesparing samtidigt som våra medlemmar i Bredhult får en fullgod fiberanslutningen.

Med vänlig hälsning styrelsen