Första fiberpatch kabel utlämningstillfälle.

Nu har vi fått leverans av fiberpatch kablarna.
Därav så kör vi ett första utlämningstillfälle med väldigt kort varsel men då vi vet det är många som vill börja dra kabeln så vill vi ge möjlighet att hämta dem så fort som möjligt.
Så imorgon på Prässebo bygdegård mellan 15-17 kan ni komma och hämta fiberpatch kablar om ni behöver ha 5 meter eller längre räcker det med 1 meters så kommer dem ha med sig dem vid installations tillfället.
Detta är alltså den kabeln som går från ute dosan in genom väggen och till fiberomvandlaren som sitter på insidan.
Vi kommer att planera in flera tillfällen att hämta kablarna på.
Och det går även att ta kontakt med våran projektledare för att bestämma tillfälle att hämta fiberpatch kabel på.

Bengt Augustsson
projektledare@prassebofiber.se
070-537 99 00

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Prässebo fiber ekonomisk förening