Ljussättning av nätet har börjat

Efter att anslutning av nodhuset i Prässebo blivit uppskjutit flera gånger av kommunikationsoperatören Zitius skedde äntligen installation 2019-03-28. Nodhuset är ingångspunkten för hela vårt nät och anslutningen är en förutsättning för ljussättning av nätet.

Denna vecka startade Relacom ljussättning av nätet i område 6: Prässebo gård – Lunneviken.

Hittills är 78 % av ca 300 anslutningar klara för ljussättning. Den största gruppen av de som inte är klara är de medlemmar i Ale Skövde – Låcktorp området, som berörs av den planerade samförläggningen med Vattenfall. Detta arbete förväntas att komma igång om några veckor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen