Medlemsutskick 190417

Information om husinstallationer, Gruppavtal och Årsstämma

Relacom ansvarar för husinstallationerna på uppdrag av PFEF kommunikationsoperatör Zitius, och Relacom använder i sin tur sin certifierade underleverantör Opticab.

Relacoms plan för bokningsprocessen var att skicka brev till alla medlemmar där antingen förmiddagen eller eftermiddagen en viss dag skulle föreslås för husinstallation. Men eftersom Zitius blivit mer är 7 veckor försenade med ljussättningen av PFEF nodhus ändrade Relacom strategin så att Opticab istället kommer att kontakta varje medlem genom e-mail, SMS eller telefon för att komma överens om lämplig tid. Opticab kommer då också att fråga om hålet i husväggen kommer att tas upp av medlemmen själv, eller om borrning önskas av Opticab till en kostnad  för föreningen (PFEF) om  250kr exkl. moms för trävägg eller 500kr exkl. moms för betong, sten eller annat hårt material Flera av våra områdesansvariga har skickat ut mail och ställt frågan om ni behöver hjälp med borrningen denna information kommer också vidarebefordra till installatörerna, Har ni inte fått ett sådant mail som ni redan svarat på, så skicka gärna ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se så ser jag till att det läggs upp i bokningslistan.

Opticab har nu gjort ett tjugotal provinstallationer, och de kommer att fortsätta med mer installationer redan från och med tisdag den 23/4. PFEF har sedan tidigare tydligt begärt att medlemmarna ska få minst två veckors förvarning, men vi hoppas trots allt att det kommer att fungera för ett tillräckligt antal medlemmar med husinstallationer från och med nästa vecka. De områden som berörs den närmaste tiden är Lunneviken, Prässebo centrum, Boda och Kattunga.

Under de provinstallationer som utförts har Opticab på vissa fastigheter endast monterat upp utomhusdosan, vilket betyder att de kommer att kontakta medlemmen för att färdigställa inomhusinstallationen.

Relacom har begärt att alla medlemmar skall hämta ut fiberpatch kablar från föreningen innan installationstillfället vi har även fått in 3m kablar vilket är de kortaste som kommer finnas tillgängliga. Installatörerna kommer alltså inte ha med sig kablar när de kommer ut.

Förberedelser:

 1. Medlemmen borrar hål genom husväggen och sätter in ett genomgångsrör, eller bokar borrning genom Opticab. Borrningen skall göras enligt instruktion på vår hemsida: http://www.prassebofiber.se/illustration-pa-fiberanslutning-utomhus-uppdaterad/
 2. Medlemmen hämtar villapatchkabeln på Prässebo Byggdegård, Nästa kabelutlämningstillfälle genomförs på måndag den 22/4 mellan 15-16. Det kommer flera tillfällen, men ni som bor i område 6 PRÄSSEBO GÅRD – LUNNEVIKEN, och 7 PRÄSSEBO CITY bör hämta era kablar så snart som möjligt, även område 3 KATTUNGA och 4 BODA / SIMONTORP bör hämta inom kort.  Hämtning av kabel gäller alltså oberoende av längd, och kabeln ska installeras av medlemmen i kanal innan Opticab anländer. Kabeln skall vara förlagd i en kabelkanal så den är skyddad. För installationer där mediaomvandlaren på insidan huset placeras direkt över genomgångshålet i väggen behövs ingen kanal.
 3. Medlemmen kontaktas av Opticab och gör upp om lämplig tid för husinstallationen.

Husinstallationen:

 1. Opticab kommer hem till medlemmen på avtalad tid, medlemmen måste då vara hemma så att inomhusdelen av arbetet kan utföras. Opticab åker runt i bilar märkta Relacom. Om medlemmen inte är hemma på avtalad tid kommer PFEF att faktureras 500kr exkl. moms för missad bokning. Denna kostnad kommer PFEF att fakturera vidare mot den medlemmen som missat bokningen och därav orsakat kostnaden.
 2. Opticab är försäkrade för felborrning, om de till exempel skadar en el eller vattenledning i väggen.
 3. Processen är följande:
  1. borrning genom vägg och isättning av rör (om inte redan gjort av medlemmen)
  2. uppsättning av utomhusbox
  3. medlemmen för villapatchkabeln genom röret och Opticab ansluter den i utomhusboxen
  4. Opticab sätter upp medieomvandlaren på insidan av huset, aktiverar denna, samt mäter att omvandlaren har kontakt med nodhuset.
  5. Hålet tätas med silikon av Opticab.
  6. Efter avslutad installation ska kunden skriva under ett protokoll via Opticabs padda.
 4. Viktigt — vid tillfällig fiberanslutning, t.ex. till fastighet utan hus, ska strömmen vara inkopplad minst 1 dygn efter ljussättningen av husinstallationen. Detta för att fiberanslutningen ska kunna uppdateras i Zitius system och fortsättningsvis kunna fungera. Tänk på att den aktiva utrustningen alltså mediaomvandlaren inte tål regn så man behöver se till den ligger skyddad.

Gruppavtalet med Telia:

Vi har nu även beställt aktivering av gruppavtalet. Första omgången kommer att aktiveras runt 1 maj Telia behöver egentligen 4 veckor på sig men skulle försöka lösa det till 1 maj.
De som aktiveras då är områdena: 6 PRÄSSEBO GÅRD – LUNNEVIKEN, 7 PRÄSSEBO CITY, 4 BODA / SIMONTORP, 3 KATTUNGA.
Nästa aktivering sker 1 Juni och då är det alltså resterande områden som gäller
Område: 2 ALE-SKÖVDE / LÅCKTORP, 1 BALLTORP, 5 LARSERED.

Har idag även fått besked om att leverans av routrar och TV-boxar är på väg.
Vi kommer därför inom de närmaste veckorna börja med utdelningstillfällen även för dessa.
Information om utdelningstillfällen kommer skickas när vi fått boxarna då det alltid är svårt veta exakt hur lång tid posten kommer ta på sig att leverera.

Tänk på att ni som har valt gruppavtalet inte skall teckna något avtal direkt med Telia.
Ni har redan ett avtal som är bättre än vad Telias kundtjänst kan erbjuda.
Är det några frågor angående detta så skicka ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se

Årsstämma

Datum för årsstämman är satt till den 15 juni 2019 klockan 10.00 vi kommer vara på Alegården så reservera gärna redan nu detta datum

Vi kommer att skicka ut mer information om detta inom de närmaste veckorna.

Med vänliga hälsningar styrelsen för Prässebo fiber ekonomisk förening.