Besiktning av fiberschakten

Under vecka 10 har det genomförts besiktning av skador i anslutning till fiberschakten i områdena 3: Kattunga, 4: Boda och 7: Prässebo C.
Syftet med besiktningarna var att följa upp hur väl entreprenören lyckats lägga ledningen och se om det finns några kvarvarande problem. På träffarna deltog markägare, entreprenör och representanter för Prässebo fiber.
De problem och skador som är vanligast är dåligt återställda vägar, kvarvarande jordmassor och vattenuppslag. Problemen och skadorna inventerades och det var en diskussion mellan berörda parter om hur och av vem dessa skall åtgärdas.
Besiktning i områdena 1: Balltorp, omr 2: Ale Skövde – Låcktorp och omr 5: Låcktorp – Larsered kommer att genomföras när grävarbetena är avslutade. Omr 6 Prässebo Gård – Lunneviken besiktigades redan i november 2018.

Deltagare i besiktning i område 4: Boda. Fr. v. Kim Wilhelmsson, Elkraftteamet Väst, Johnny Eriksson, Relacom, Bo Leyon, Kyrkobacka, Thomas Löfström, Sjöboda, Ulf Bjarnestam, PFEF områdesansvarig, Jörgen Hermansson, PFEF områdesansvarig och Bengt Augustsson, PFEF projektledare

Öppet hus på Sommarro

Föreningen kommer att ha Öppet Hus på Sommarro där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Detta kommer vi att ha vid två tillfällen:

  • Torsdag 7 mars kl 19-21
  • Söndag 10 mars kl 14-16

Mvh Styrelsen

Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation i fastigheten
Det har förekommit olika information om vem som ansvarar för att borra hål i husfasaden. Relacom erbjuder sig att utföra detta mot en debiterad kostnad som täcks av PFEF men för att hålla ner föreningens totala kostnad är det mycket tacksamt ju fler medlemmar som kan borra själva.  För de medlemmar som har möjlighet att borra själva finns utförlig instruktion på PFEFs hemsida

http://www.prassebofiber.se/wp-content/uploads/2019/02/Illustration-p%C3%A5-fiberanslutning-med-Bilagor.pdf

Det är även väldigt bra om de medlemmar som kan borra, erbjuder sina grannar och andra bekanta med hjälp att borra.

För de medlemmar som inte har möjlighet att borra själva kommer Relacom att göra detta i samband med installationen. Det är fastighetsägarens ansvar att anvisa lämplig plats för borrning genom väggen, så att skador på ledningar mm kan undvikas. Eventuella skador är fastighetsägarens ansvar. Relacom kan inte borra i väggar med eternit (asbest) eller något annat farligt material.

Som ett komplement till hemsidan kommer PFEF att ordna Fiber-installation Öppet Hus, där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Fiber-installation Öppet Hus kommer att ordnas i Sommarro, Prässebo Bygdegård, vid två tillfällen:
Torsdag 7 mars 2019 kl 19-21
Söndag 10 mars 2019 kl 14-16

I grundutrustningen ingår en s.k. fiberpatchkabel på upp till 5 m som dras från inboxen på utsidan av huset fram till mediaomvandlaren. Vid behov av längre kabel (10, 15 eller 20 m) kan denna mot en särskild kostnad beställas senast 10 mars genom mail till Håkan Antonsson hakan.antonsson@prassebofiber.se

Installatören från Relacom behöver tillträde till huset för att kunna göra inkopplingen. De tänker sig att planera in ett antal besök per förmiddag resp. eftermiddag inom samma närområde. Preliminärt kan installation påbörjas andra halvan av mars. Vi kommer att sända ut mer detaljerad information så snart vi fått reda på deras planer.

Dags att betala medlemsavgift för 2019

Vi har nu gått in i 2019 och det är dags att betala medlemsavgiften för detta år.

Avgiften är 200 kr per medlem som sätts in på bankgiro: 595-5141
Ange ditt namn och adress.

Mvh
Styrelsen

Nu är det bara spurten kvar!

Det har varit ett händelserikt år, och vi har gått från teori till praktik. Under våren genomfördes entreprenadupphandlingen, och Relacom med Elkraftteamet Väst och RTG har snart grävt ner 75% av nätet. Några tekniskt sett svårare passager återstår, men det jobbas hårt med att hitta bra lösningar också för dessa. Fiberanslutningen från stamnätet till vårt eget nät sker under senare delen av februari genom en anslutning från Prässebo telestation till vårt nodhus 250 m bort. Därefter kommer vi stegvis att driftsätta nätet, och vi hoppas då att allt ska fungera som det är tänkt. Vi har haft väldigt få problem med att blåsa in fibern i slangarna, vilket är ett väldigt gott betyg till våra entreprenörer. Låt oss se fram emot ett fungerande nät under våren

Vi passar här på att tacka er för allt ideellt arbete som läggs ner med vårt byanät, inte minst till er alla som svarat på vårt upprop om frivilliga insatser. Stort tack också till markägarna som visat på flexibilitet när Plan A ibland inte visat sig fungera. Sist men inte minst skickar vi ett gigantiskt tack till alla våra områdesansvariga, det arbete ni lägger ner är helt otroligt och har gjort det möjligt att komma dit vi är idag.

Styrelsen önskar er Alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Inmätning av nätet

När nätet är färdigt är det viktigt att mäta in detta så att det finns en karta som visar exakt var ledningen går. Denna kommer vi sedan att rapportera till Ledningskollen så att om någon planerar att gräva eller göra andra markarbeten i området skall de kunna få utmärkt var ledningen är beläggen. Vi kommer även att tillhandahålla kartor till berörda markägare.

Inmätning av fiberledningen är hittills bara gjord i område 6: Prässebo Gård – Lunneviken.

På bilden mäter Stefan Holmström från Polymetrix AB in ledningen i Mjösundetområdet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Fiberarbeten i Gårdsjöhed

Kommande vecka sätter vi igång med grävning och plöjning för fiber i område Gårdsjöhed.
Området är uppdelat i tre etapper.
Exakt vilka dagar och tider är inte helt hundraprocentigt just nu men vi räknar med att arbetet går igång nu på Onsdag 12/12 med Etapp 1 kl 07:00 med start norr om sjön. Sen går dom mot trevägskorsningen och sträckan beräknas vara klar Torsdag kväll.
Inget arbete på Fredag 14/12.
Etapp 2. Start 07:00 på måndag 17/12 längst in på vägen söder om sjön, ut mot trevägskorsningen.
Etapp 3. Start onsdag 07:00 Från trevägskorsningen och ner för backen.
Arbetet innebär att framkomligheten kommer att vara kraftigt begränsad på sträckorna där det arbetas. Maskiner kommer att befinna sig på eller intill vägen och arbeta i anslutning av vägen och i vägen. Vägen kommer att grävas av för att lägga fiber under vägen.
Detta kommer även att påverka framkomligheten för utryckningsfordon, leveranser, besökare, sotare etc. Speciellt vid arbetet i vägen ned mot Låcktorp. Jag har pratat med Christian Liljeqvist och det är ok att använda hans yta vid crossbanan för parkering om man skall iväg mellan 07:00-18:00. Annars riskerar man att inte kunna åka iväg när man tänkt.
Risken finns att man kan bli ståendes och får vänta på att vägen blir fri om man skall lämna eller komma till området när arbetet med förläggningen utförs.

Om ni har några frågor så skall jag göra vad jag kan för att svara på dom.

Mvh
Daniel Lund
Områdesansvarig Prässebofiber Gård/Skövde/Låcktorp
0709-666991
lund.daniel@gmail.com

Prässebo Fiber halvvägs färdiga med fibergrävningen

Under vecka 46 passerade våra gräventreprenörer den magiska 50 % gränsen. De har nu grävt mer än hälften av det planerade ledningsnätet.

Arbetet påbörjades i maj månad i området Prässebo gård – Lunneviken. Inledningsvis gick arbetet förhållandevis långsamt, dels beroende på att det då bara var två grävmaskiner i arbete men även att terrängen var betydligt värre än förväntat.

Under hösten har våra entreprenörer fortsatt söderut i den östra delen av nätet. Här har terrängen varit betydligt enklare, vilket möjliggjort en stor andel plöjning. Dessutom har maskinkapaciteten ökat så att nu är det 5 maskiner igång. Därför har en del av den tidigare förseningen kunnat tas igen och för föreningen är det en flagghändelse att vi nu har klarat av mer än halva grävningen.

Att vi nu kommit så här långt beror också på det mycket goda arbete som utförs av våra områdesansvariga, som tillsammans med markägare och många andra frivilliga medlemmar jobbat hårt med att frilägga hinder, röja buskage, flytta betesdjur och mycket annat, så att onödiga stillestånd undviks. Vi riktar ett stort tack till er, och till alla andra som visat tålamod med vägavstängningar och andra olägenheter som kan uppstå när sådana här jobb görs…!

Maskinkapacitet kommer nu succesivt att flytta över till den västra delen av nätet. Vi är väl medvetna om att på många ställen kommer terrängen att bjuda på en del utmaningar. Enligt nuvarande tidsplan förväntas grävarbetena att bli klara framåt våren. Vi vet dock ännu inte vilka utmaningar som vädrets makter kan bjuda våra gräventreprenörer under vintern.

Efter grävningen är det en rad steg i anläggningen. I den norra delen av nätet är det redan blåst med fiberoptik och svetsningen är påbörjad i kopplingsskåpen. Nästa steg är att sätta upp boxar på alla berörda fastigheter och koppla in fibern i boxarna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen