Medlemsutskick 190426

                                                                                                                                                                                                    2019-04-26

 Aktuell information till medlemmar i Prässebo fiber ekonomisk förening

Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation pågår intensivt i områdena 6. Prässebo – Lunneviken, omr 7. Prässebo C, omr 3. Kattunga och omr 4 Boda. Hittills har vår entreprenör gjort fiberinstallation för 108 anslutningar, vilket motsvarar drygt en tredjedel av det totala antalet anslutningar.

Det har tidvis förekommit missvisande information kring installationen. Vi beklagar de olägenheter detta medfört men föreningen har sänt ut den information vi fått från de berörda aktörerna och eftersom det blivit en del förseningar har planerna justerats efterhand.

Vi uppmanar alla som ännu inte borrat hål i väggen men som har möjlighet att göra detta, att snarast borra för att undvika onödiga kostnader.

Det har vid upprepade tillfällen ordnats utlämning av fiberpatchkablar och vi planerar nu ytterligare två tillfällen i Sommarro, Prässebo:

Onsdag 1 maj kl 15-16
Tisdag 7 maj kl 19-20

Dessa tillfällen är till för er som behöver fiberpatchkablar, som är mer än 5 meter. Till skillnad från tidigare information kommer montörerna att ha med sig kortare kablar. Fastighetsägaren skall montera fiberpatchkabeln på ett sätt att den är väl skyddad, eftersom den är känslig för att skadas. Detta görs lämpligen med en kabelkanal, som kan köpas på varuhus eller i fackhandeln.

För de medlemmar som tecknat gruppavtal via Telia planeras anslutning till  gruppavtalet under maj månad för områdena 6. Prässebo – Lunneviken, omr 7 Prässebo C, omr 3 Kattunga och omr 4 Boda. Ni som bor i dessa områden och har tecknat gruppavtal kan hämta ut utrustning (router, tv-box, fjärrkontroll och kom igång instruktioner) vid ovannämnda utlämningstillfällen. Den som hämtar skall personligen signera ett dokument att utrustningen mottagits.

För er som bor i områdena 1. Balltorp, omr 2 Ale Skövde – Låcktorp och omr 5 Låcktorp – Larsered planeras anslutning till gruppavtalet under juni månad. Det kommer att ordnas ytterligare utdelningstillfällen där ni kan hämta er utrustning.

Ni som inte har gruppavtalet med redan fått mediaomvandlaren inkopplad kan koppla in er med en nätverkskabel mot port 1 på mediaomvandlaren och där gå till zmarket.se. Där kommer ni att kunna välja vilken operatör ni vill beställa erat fristående abonnemang ifrån.

Här är länk till Zmarkets information om hur man beställer:
https://zmarket.se/Content/Images/uploaded/Kopguide.pdf

 

Grävningsarbetet

Prässebo Fiber ekonomisk förening har under relativt lång tid, i samarbete med Relacom och Elkraftteamet, haft diskussioner med Vattenfall om samförläggning av vissa sträckor där det finns gemensamma intressen. Dessa diskussioner har landat i att Elkraftteamet nu framgångsrikt genomfört samförläggning av stamledningen genom Ale Skövde- Låcktorpsområdet. Vi är mycket glada för detta samarbete som innebär en väsentligt kostnadsbesparning för föreningen och mindre olägenheter för berörda markägare. Det återstår dock en del arbeten för att nå alla berörda medlemmars fastigheter. Det planeras även samförläggning i Bidalen men här ligger planeringen något senare.

Genom att stamledningen till Ale Skövde nu är lagd har det stora flertalet av våra medlemmar redan fiber framdragit till sina fastigheter. Dessvärre finns det ett begränsat antal medlemmar som får vänta ännu en tid på anslutning, eftersom det finns lokala omständigheter som försenar arbetet. Exempel på detta är i Balltorpsområdet där misslyckade tryckningar under landvägen orsakat förseningar. På grund av svåra markförhållanden vid södra Gravlången planeras att lägga en sjökabel och vi har nu fått myndighetstillstånd för detta.

 

Årsstämman

Som tidigare meddelats kommer Prässebo Fiber att ha årsstämma

Lördag den 15 juni 2019, kl. 10.00 i Alegården, Nygård. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Medlemmar som önskar att avge motion till stämman kan enligt stadgarna göra detta senast 4 veckor innan stämman dvs senast 18 maj. Motioner sänds till sekreteraren Birgitta Lindehall, epost  birgitta.lindehall@telia.com eller till postadress Birgitta Lindehall, Viken 162, 463 97 Prässebo.

Mandattiden går ut för ett flertal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorerna. Medlemmar som har förslag på val av våra framtida förtroendevalda kan kontakta valberedningen som består av:
Jimmy Alesjö, jimmy_alesjo@hotmail.com tel 072 713 3901
Anders Martinsson, anders.martinsson@afconsult.com tel 010 505 8025
Charlotte Lyth, anlott.lyth@gmail.com  tel 073 155 2943

Valberedningen förväntas presentera sina förslag den 6 maj.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen