Läggning av sjökabel i Bodasjön

Plastdunkarna kom från Nyckleby mjölk i Upphärad

Under en strålande majsol samlades 14 frivilliga vid Bodasjöns utlopp för att lägga sjökabel. Bakgrunden till detta är att familjen Lyth i Bodabacken behöver en anslutning till fibernätet och eftersom föreningen inte lyckats upprätta något markavtal med den näraliggande grannen har det inte varit möjligt att gräva på normalt sätt. Alltså gäller det att lösa frågan på något annat sätt.

Trumman med kabeln ställdes på en kabelkärra bron utmed Sjöbodavägen. Med handkraft drogs kabeln genom utloppet och där sjön började hade Anders Karlsson sin flotte på plats och med hjälp av några ytterligare båtar drogs sedan kabeln ut i sjön. För att kunna göra detta måste kabeln flyta och detta löstes genom att använda 2 liters plastdukar som bands fast med 3-4 meters mellanrum. Plastdunkarna, som kom från Nyckleby mjölk i Upphärad, visade sig vara ett utmärkt flythjälpmedel.

Kabeldragningen fungerade mycket bra och den drogs i land vid familjen Lyths strand. Där drogs kabeln upp till huset. Det är nu familjens ansvar att gräva ner den på tomten.

Det var mycket glädjande att se en sån bra uppställning av frivilliga för att hjälpa till med kabelläggningen. Tack vare det fina vädret blev det en mycket lyckad dag. Korv och bröd och fika förstärkte stämningen ytterligare.

Om några veckor är det en ny kabelläggning med samma dunkar. Denna gång blir det i södra Gravlången. Vi hoppas på minst lika bra uppslutning av frivilliga.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Sjökabeln på väg ut