Läggning av sjökabel i Gravlången

För andra gången på tre veckor samlades frivilliga för att lägga sjökabel. Denna gång var det 13 medlemmar som ställde upp och flertalet av dem var med för andra gången. Alltså var det ett erfarenhet team som tog sig an utmaningen att lägga sjökabel över södra Gravlången. Från Gravlångshålan på östra sidan är det ca 300 m till Bredhult på västra sidan.

Mjölkförpackningarna från Nyckleby mjölk i Upphärad återanvändes igen som flythjälpmedel och nu hade tekniken utvecklats så läggningen gick väldigt smidigt. Denna gång var det Ernie Mattsson, en av medlemmarna i Bredhult som ställde upp med båt och flotte.

I den ursprungliga projekteringen planerades att gräva utmed vägen fram till Bredhult men terrängen rymmer många utmaningar med berg och mossar, vilket är kostsamt för fiberdragning. Därför lades sjökabel istället, vilket innebär en kostnadsbesparing för föreningen. Det är 5 fastigheter som får nytta av kabeln.

Med vänlig hälsning Styrelsen