Aktuell information till medlemmar i Prässebo fiber ekonomisk förening

Årsstämman

Den 15 juni genomfördes årsstämman i Alegården. En rapport från stämman är utlagd här på föreningens hemsida.

Protokoll årsstämma  2019

Konstituering av styrelsen

Gunnar Hall omvaldes som ordförande redan på årsstämman. På konstituerande styrelsemöte omvaldes Jörgen Andersson som vice ordförande. Lars Agblad valdes till kassör efter Carina Johansson Nilsson och Rolf Skogsberg valdes som sekreterare efter Birgitta Lindehall. Johanna Thorsenius valdes till vice sekreterare.

 

Aktuellt om grävning

Knappt 240 fiberanslutningar är färdiggrävda och inkopplade, vilket betyder att strax under 50 st. återstår. Majoriteten av dessa är beroende av samförläggningen med Vattenfall, där vår fiberkabel alltså ska grävas ner tillsammans med deras nya elkablar. Vi har en mycket bra dialog med Vattenfall, och vi väntar på att deras projektering ska färdigställas. Det som fortfarande saknas är några påskrivna markavtal inom Ale-Skövde och Låcktorp. Vattenfalls förhoppning är att arbetena ska kunna startas under senare delen av augusti eller i september.

De övriga anslutningar som återstår är de som ansluts via våra två sjökablar, och dessa kommer också att färdigställas under samma period, samt 7 st. anslutningar utefter Hålandavägen där det visat sig hopplöst svårt att på ett rimligt sätt kunna borra sig under landsvägen. En luftledingsdragning över vägen planeras istället för att kunna nå dessa anslutningar.

Utöver ovan beskrivna anslutningar återstår en del återställningsarbeten inom flera områden, något som delvis kommer att göras som frivilligt arbete av medlemmarna för att hålla nere kostnaderna. 

 

Driftsstörningar

Runt den 5 juni hade vi en driftstörning som drabbade ett 30 tal medlemmar. Vi har ännu inte kunnat få det fastställt vad som orsakat problemen. Telia hänvisade till att det skulle finnas ett värmeproblem i vårt nodhus, vilket vi hade tekniker på plats och undersökte. Det var 17 grader i nodhuset vilket är en bra temperatur. Zitius har inte heller kunna se i sina loggar på hårdvaran i nodhuset att det skulle varit för varmt. Problem verkade lösa sig själv efter några dagar då det började att fungera igen för de drabbade medlemmarna.

Upplever man att man har för låg hastighet så skall detta felanmälas till Telia (Gruppavtalet) / den tjänsteleverantör man valt. Det är det viktigt att tänka på att man skall mäta hastigheten direkt från routern med nätverkskabel ansluten och att man har en dator som har ett trådat nätverkskort som klarar 1 gbit.

Mäter man trådlöst är det väldigt många faktorer som kan spela in att man får lägre hastighet så därav är detta inte ett pålitligt sätt att mäta. På https://www.telia.se/privat/support/wifi-router finns lite information om routerna och lite guider.

Alla felanmälningar måste gå via den tjänsteleverantören som man har. För gruppavtalet är det (Telia) och dem som inte har gruppavtalet, den leverantör de själva har valt. Kontaktinformation finns på https://zmarket.se/privat/felanmalan. Styrelsen har inga möjligheter att utföra någon felsökning eller åtgärd.

I styrelsen är vi intresserade att få information om när det är problem både för att kunna hålla koll på hur nätet generellt fungerar och snabbt kunna märka om det verkar finnas några större problem. Styrelsen har ingen egen väg att kunna göra felanmälningar till Telia utan det är till deras kundtjänst man måste vända sig. Vid större störningar som drabbar tiotals personer så har styrelsen möjlighet att ta kontakt direkt med Zitus NOC (Network Operation Center). Det är dem som övervakar att vårt nät fungerar som det skall och sköter all aktiv utrustning som finns i nodhuset.

För att vi i styrelsen skall känna till problem med nätet, hantera och agera på bästa sätt på de rapporter vi får in så vill vi att ni förutom anmälan till tjänsteleverantören även mailar in information om eventuella störningar till drift@prassebofiber.se

Det som behöver vara med i den informationen är:
Namn:
Adress:
Fastighetsbeteckning:
Vad som är fel:
När började problemen:
Vilken tjänsteleverantör ni har:

Vi har även fått in förfrågan från ett flertal medlemmar om att kunna få hjälp med olika saker kopplat till fibern som att koppla in sin utrustning och kunna konfigurera upp det på ett bra sätt. Styrelsen har inga möjligheter att kunna hjälpa till med detta men däremot så kanske det finns andra medlemmar i föreningen som skulle kunna tänka sig att som frivilligt arbete vara behjälpliga till dem som inte har kunskapen om hur man gör det. Så vi efterfrågar om det finns andra personer i föreningen som har lite högre kunskapsnivå om datorer och nätverksutrustning som skulle kunna tänka sig att hjälpa dem som har problem att få sin utrustning att fungera på önskvärt sätt. Om du känner att du skulle kunna bistå med lite hjälp till dem som behöver så skicka gärna ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se

Vill även informera om att ni som har Telia har möjlighet att beställa besök av tekniker från Telia som kan hjälpa till med mycket. Detta är en kostnad som man får ta själv. Mer information finns på https://www.telia.se/privat/support/personlig-tekniker-hemma?intcmp=tekniker_hemma

Fakturering

Som hjälp med fakturering och andra ekonomitjänster har PFEF upprättat ett avtal med företaget Fiberfaktura, som är specialiserat på att hjälpa fiberföreningar med ekonomi.

Fiberfaktura kommer att kvartalsvis administrera fakturering av nätavgifter (150 kr/månad) och avgifter för anslutning till Telia gruppavtal (249 kr /månad). De flesta medlemmar i område 3 Kattunga, 4 Boda, 6 Prässebo gård – Lunneviken och 7. Prässebo C fick sin anslutning i början av maj. För de medlemmar som har en fungerande anslutning kommer avgift för nätet att tas ut fr o m juni. För de medlemmar som har anslutit sig till Telias gruppavtal kommer även denna avgift att tas ut fr o m juni. Även de medlemmar med fungerande anslutning, som av varierande skäl ännu inte aktiverat sin anslutning kommer att debiteras avgiften, eftersom föreningen har en kostnad för dem.

För medlemmar i övriga områden kommer avgifterna att tas ut när Telia börjar fakturera, vilket sannolikt blir från juli. De medlemmar som av varierande skäl ännu inte är anslutna till nätet kommer inte att faktureras avgift innan anslutningen är klar.

 

Avslutningsvis

vill styrelsen önska alla medlemmar en fortsatt skön sommar

Med vänlig hälsning

Styrelsen