Aktuell information

Driftsavbrott

Dessvärre blev det ett omfattande driftsavbrott 28-29 augusti. Det dygnslånga avbrottet berodde på ett externt fel och orsakades inte av något fel eller underhållsarbete på Prässebo fibers nät. Vi beklagar att avbrottet orsakat olägenheter för många medlemmar men detta var inget vi kunnat förutse eller känna till i förväg. Så snart vi fick klarhet i vad som hänt lades det ut information på vår hemsida med en länk till operatören. Information publicerades även via Facebook.

Aktuellt om grävning

Som vi redan tidigare informerat om är det ca 80 % av medlemmarna som nu har tillgång till fiber. Den gruppen med resterande 20 %, ca 50 medlemmar, som inte fått någon anslutning är naturligtvis besvikna att det dröjer och undrar ”när får vi fiber”. De medlemmar som inte fått anslutning ingår i någon av följande undergrupper:

  1. Medlemmar som berörs av samförläggning med Vattenfall. Det är dels Ale Skövde – Låcktorpområdet med ganska många berörda och dels utmed vägen till Bidalen, vilket berör 3 medlemmar.
  2. Medlemmar som berörs av problem med passage av vägen mot Hålanda där tidigare tryckningar misslyckades. Det handlar om 2 passager som berör 9 medlemmar.
  3. Medlemmar som berörs av sjökabel. En medlem berörs av Bodasjön och det är ca 5 anslutningar som berörs vid Gravlången.
  4. Medlemmar som har nedlagd ledning men ej fått fiber blåst. Detta berör 3 medlemmar. Felet beror på att den engagerade entreprenören missade att blåsa dessa anslutningar.

Efter ett långt sommaruppehåll börjar det dessbättre ta fart igen och det finns en del positivt att rapportera. Ett problem är dock att en sjukskrivning på Relacom medfört tydlig underbemanning på Relacom och därmed tar det längre tid att hantera olika problem.

Samförläggningen med Vattenfall initierades främst av två anledningar. Dels att spara pengar för föreningen och dels för att orsaka mindre olägenheter med dubbla grävarbeten för de berörda. Vattenfall har varit mycket tillmötesgående och samarbetet med dem och Elkraftteamet Väst fungerade utmärkt i våras när stamledningen grävdes söderut mot Ale Skövde. Sedan blev det stopp för en av Vattenfalls kunder vägrade att skriva under ett markkontrakt. Denna person skall inte ha fiber men detta har fördröjt processen. Vattenfall ser nu på möjligheten att ”runda detta problem”.

Beträffande ledningen till Bidalen kommer detta arbete inom kort att påbörjas av Elkraftteamet Väst. Det är en del tekniska utmaningar att gräva ner ledningen men det är gott hopp om att detta snart är klart.

När det gäller passagen över Hålandavägen i Balltorp har de planerade tryckningarna misslyckats på grund av berg och därmed stoppat upp processen. Planen är nu att utnyttja två befintliga luftledningar över Hålandavägen. Efter analyser har Relacom beslutat att genomföra arbetet i egen regi men underbemanningen på projektledarsidan har dessvärre fördröjt processen och vi har ännu inte fått några besked från Relacom om när de kan påbörja arbetet.

Sjökabel lades ut i både Bodasjön och Gravlången redan i våras, genom ett engagerat arbete av frivilliga inom föreningen. Arbetet med att göra klart med sjökabel har påbörjats senaste veckan. Relacom har engagerat entreprenören RTG, som tidigare grävde i Balltorp, för att gräva ner sjökabeln. Kablarna kommer även att kopplas in i de aktuella kopplingsskåpen så det finns gott hopp om att de berörda medlemmarna snart kommer att få sin fiber inkopplad.

Det är naturligtvis beklagligt att underentreprenören missade några inkopplingar när övriga medlemmar anslöts. Detta har påpekats till Relacom men det har ännu inte åtgärdats. Det är vårt krav till entreprenören att detta skall åtgärdas snarast.

Med vänlig hälsning

Styrelsen