Att bli medlem

Arbetet med att lägga fiber pågår för fullt.
Eventuella nya medlemsansökningar behandlas separat.

För mer information kontakta Lars Agblad, lars@agblad.se