Dokument

Här finns stadgar, mötesprotokoll, medlemansökan samt andra viktiga dokument.

2019
Protokoll årsstämma  2019
Dagordning årstämma 2019

2018
Protokoll extra stämma
Besluts underlag extra stämma
Protokoll årstämma 2018
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
Dagordning årstämma 2018

2017
Protokoll från Årsmötet 2017

Nyhetsbrev:
Januari 2016
Augusti 2015

Markägarmöte 20 september
Presentation Markägarmöte 160920