Fiberprojektering

Arbetet med att lägga fiber är i full gång och är nära 90% av grävningen

Vår projektledare:
Bengt Augustsson
projektledare@prassebofiber.se
0705-379900

Lite bilder ifrån fiberläggningen

 

Här finns instruktioner för hur du gräver på din egen tomt, och hur anslutningen till ditt hus ser ut.

Gräva själv
Anslutning till fastighet