Organisation

Den 15:e oktober 2014 bildades Prässebo Fiber Ekonomiska Förening.

Efter stämma och konstituerande möte den 15/6 2019 ser styrelsen ut på följande sätt 

Ordförande : Gunnar Hall

Vice ordförande: Jörgen Andersson

Kassör, Personuppgiftsansvarig och medlemsansvarig : Lars Agblad

Sekreterare: Rolf Skogsberg

Styrelseledamöter:
Håkan Antonsson
Ann-Marie Jakobsson
Linus Antonsson
Johanna Thorsenius
Christher Johansson

Styrelsesuppleanter:
Peter Holmström

Revisorer:
Liselotte Spetz
Kågan Karlsson

 

Projektledare:
Bengt Augustsson
projektledare@prassebofiber.se
070-537 99 00

Områdesansvariga:

Område 1Balltorp:
Daniel Karlsson 0303-331 667

Område 2Ale-Skövde till Låcktorp:
Daniel Lund, 0709-666991

Område 3 Kattunga:
Fredrik Ivarsson 070-954 7807
Alexander Andersson 073-690 1169

Område 4 Boda Övre och Nedre:
Jörgen Hermansson 070-979 6671
Ulf Bjarnestam 070-699 8767

Område 5 Låcktorp till Larsered:
Lennart Bjärefors070-565 6412

Område 6 Prässebo:
Christian Nilsson 070-305 2710
Pelle Löfström 070-630 8491

Område 7 Prässebo Gård till Lunneviken:
Martin Svendsen 076-856 2622
Lars Johansson 070-925 5247 /0520-667321