Överlåtelse

Vår bredbandsförening upphandlade under hösten 2017 entreprenaden för markarbete och kommer sedan starta upp fibernätet under 2018-2019.

Medlemmar i föreningen är fysiska personer som ansluter sin fastighet. Vid fastighetsöverlåtelse behöver därför köparen ansöka om medlemskap.

I samband med kontraktsskrivandet ska ”Avtal för överlåtelse av andel i Prässebo Fiber Ekonomisk Förening” signeras liksom medlemsansökan.

Frågor om arbetets gång, teknik och avtal besvaras av någon i styrelsen.
Bifogat är tre mallar att fylla i, signera och skicka in i samband med fastighetsöverlåtelse.

För styrelsen, Prässebo Fiber Ekonomiska Förening

Överlåtelseavtal PFEF

Medlemsutträde PFEF

Medlemsansökan PFEF