Medlemsutskick 190417

Information om husinstallationer, Gruppavtal och Årsstämma

Relacom ansvarar för husinstallationerna på uppdrag av PFEF kommunikationsoperatör Zitius, och Relacom använder i sin tur sin certifierade underleverantör Opticab.

Relacoms plan för bokningsprocessen var att skicka brev till alla medlemmar där antingen förmiddagen eller eftermiddagen en viss dag skulle föreslås för husinstallation. Men eftersom Zitius blivit mer är 7 veckor försenade med ljussättningen av PFEF nodhus ändrade Relacom strategin så att Opticab istället kommer att kontakta varje medlem genom e-mail, SMS eller telefon för att komma överens om lämplig tid. Opticab kommer då också att fråga om hålet i husväggen kommer att tas upp av medlemmen själv, eller om borrning önskas av Opticab till en kostnad  för föreningen (PFEF) om  250kr exkl. moms för trävägg eller 500kr exkl. moms för betong, sten eller annat hårt material Flera av våra områdesansvariga har skickat ut mail och ställt frågan om ni behöver hjälp med borrningen denna information kommer också vidarebefordra till installatörerna, Har ni inte fått ett sådant mail som ni redan svarat på, så skicka gärna ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se så ser jag till att det läggs upp i bokningslistan.

Opticab har nu gjort ett tjugotal provinstallationer, och de kommer att fortsätta med mer installationer redan från och med tisdag den 23/4. PFEF har sedan tidigare tydligt begärt att medlemmarna ska få minst två veckors förvarning, men vi hoppas trots allt att det kommer att fungera för ett tillräckligt antal medlemmar med husinstallationer från och med nästa vecka. De områden som berörs den närmaste tiden är Lunneviken, Prässebo centrum, Boda och Kattunga.

Under de provinstallationer som utförts har Opticab på vissa fastigheter endast monterat upp utomhusdosan, vilket betyder att de kommer att kontakta medlemmen för att färdigställa inomhusinstallationen.

Relacom har begärt att alla medlemmar skall hämta ut fiberpatch kablar från föreningen innan installationstillfället vi har även fått in 3m kablar vilket är de kortaste som kommer finnas tillgängliga. Installatörerna kommer alltså inte ha med sig kablar när de kommer ut.

Förberedelser:

 1. Medlemmen borrar hål genom husväggen och sätter in ett genomgångsrör, eller bokar borrning genom Opticab. Borrningen skall göras enligt instruktion på vår hemsida: http://www.prassebofiber.se/illustration-pa-fiberanslutning-utomhus-uppdaterad/
 2. Medlemmen hämtar villapatchkabeln på Prässebo Byggdegård, Nästa kabelutlämningstillfälle genomförs på måndag den 22/4 mellan 15-16. Det kommer flera tillfällen, men ni som bor i område 6 PRÄSSEBO GÅRD – LUNNEVIKEN, och 7 PRÄSSEBO CITY bör hämta era kablar så snart som möjligt, även område 3 KATTUNGA och 4 BODA / SIMONTORP bör hämta inom kort.  Hämtning av kabel gäller alltså oberoende av längd, och kabeln ska installeras av medlemmen i kanal innan Opticab anländer. Kabeln skall vara förlagd i en kabelkanal så den är skyddad. För installationer där mediaomvandlaren på insidan huset placeras direkt över genomgångshålet i väggen behövs ingen kanal.
 3. Medlemmen kontaktas av Opticab och gör upp om lämplig tid för husinstallationen.

Husinstallationen:

 1. Opticab kommer hem till medlemmen på avtalad tid, medlemmen måste då vara hemma så att inomhusdelen av arbetet kan utföras. Opticab åker runt i bilar märkta Relacom. Om medlemmen inte är hemma på avtalad tid kommer PFEF att faktureras 500kr exkl. moms för missad bokning. Denna kostnad kommer PFEF att fakturera vidare mot den medlemmen som missat bokningen och därav orsakat kostnaden.
 2. Opticab är försäkrade för felborrning, om de till exempel skadar en el eller vattenledning i väggen.
 3. Processen är följande:
  1. borrning genom vägg och isättning av rör (om inte redan gjort av medlemmen)
  2. uppsättning av utomhusbox
  3. medlemmen för villapatchkabeln genom röret och Opticab ansluter den i utomhusboxen
  4. Opticab sätter upp medieomvandlaren på insidan av huset, aktiverar denna, samt mäter att omvandlaren har kontakt med nodhuset.
  5. Hålet tätas med silikon av Opticab.
  6. Efter avslutad installation ska kunden skriva under ett protokoll via Opticabs padda.
 4. Viktigt — vid tillfällig fiberanslutning, t.ex. till fastighet utan hus, ska strömmen vara inkopplad minst 1 dygn efter ljussättningen av husinstallationen. Detta för att fiberanslutningen ska kunna uppdateras i Zitius system och fortsättningsvis kunna fungera. Tänk på att den aktiva utrustningen alltså mediaomvandlaren inte tål regn så man behöver se till den ligger skyddad.

Gruppavtalet med Telia:

Vi har nu även beställt aktivering av gruppavtalet. Första omgången kommer att aktiveras runt 1 maj Telia behöver egentligen 4 veckor på sig men skulle försöka lösa det till 1 maj.
De som aktiveras då är områdena: 6 PRÄSSEBO GÅRD – LUNNEVIKEN, 7 PRÄSSEBO CITY, 4 BODA / SIMONTORP, 3 KATTUNGA.
Nästa aktivering sker 1 Juni och då är det alltså resterande områden som gäller
Område: 2 ALE-SKÖVDE / LÅCKTORP, 1 BALLTORP, 5 LARSERED.

Har idag även fått besked om att leverans av routrar och TV-boxar är på väg.
Vi kommer därför inom de närmaste veckorna börja med utdelningstillfällen även för dessa.
Information om utdelningstillfällen kommer skickas när vi fått boxarna då det alltid är svårt veta exakt hur lång tid posten kommer ta på sig att leverera.

Tänk på att ni som har valt gruppavtalet inte skall teckna något avtal direkt med Telia.
Ni har redan ett avtal som är bättre än vad Telias kundtjänst kan erbjuda.
Är det några frågor angående detta så skicka ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se

Årsstämma

Datum för årsstämman är satt till den 15 juni 2019 klockan 10.00 vi kommer vara på Alegården så reservera gärna redan nu detta datum

Vi kommer att skicka ut mer information om detta inom de närmaste veckorna.

Med vänliga hälsningar styrelsen för Prässebo fiber ekonomisk förening.

 

 

Fiberpatch Utlämning

Ny kabelutlämnings tillfälle, Vi finns på plats på Prässebo Bygdegård på Söndag 7/4 mellan15-16 för utlämning av patch kablar, kommer även finnas chans att hämta på Torsdag mellan 11/4 mellan 18-18.30. För 5 meters kablar och längre

Ljussättning av nätet har börjat

Efter att anslutning av nodhuset i Prässebo blivit uppskjutit flera gånger av kommunikationsoperatören Zitius skedde äntligen installation 2019-03-28. Nodhuset är ingångspunkten för hela vårt nät och anslutningen är en förutsättning för ljussättning av nätet.

Denna vecka startade Relacom ljussättning av nätet i område 6: Prässebo gård – Lunneviken.

Hittills är 78 % av ca 300 anslutningar klara för ljussättning. Den största gruppen av de som inte är klara är de medlemmar i Ale Skövde – Låcktorp området, som berörs av den planerade samförläggningen med Vattenfall. Detta arbete förväntas att komma igång om några veckor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Första fiberpatch kabel utlämningstillfälle.

Nu har vi fått leverans av fiberpatch kablarna.
Därav så kör vi ett första utlämningstillfälle med väldigt kort varsel men då vi vet det är många som vill börja dra kabeln så vill vi ge möjlighet att hämta dem så fort som möjligt.
Så imorgon på Prässebo bygdegård mellan 15-17 kan ni komma och hämta fiberpatch kablar om ni behöver ha 5 meter eller längre räcker det med 1 meters så kommer dem ha med sig dem vid installations tillfället.
Detta är alltså den kabeln som går från ute dosan in genom väggen och till fiberomvandlaren som sitter på insidan.
Vi kommer att planera in flera tillfällen att hämta kablarna på.
Och det går även att ta kontakt med våran projektledare för att bestämma tillfälle att hämta fiberpatch kabel på.

Bengt Augustsson
projektledare@prassebofiber.se
070-537 99 00

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Prässebo fiber ekonomisk förening

Beviljat tillstånd för sjökabel

Gravlångens södra del

Prässebo Fiber ekonomisk förening har några medlemmar med fastigheter i Bredhult som ligger sydöst om sjön Gravlången. Ursprungligen planerades fiberledningen att komma söderifrån men terrängen där är mycket svårt med både mossar och berg. Under projekteringens gång lanserades därför en ny idé om att lägga en sjökabel från Gravlångshålan på sydvästa sidan, tvärsöver sjön till Bredhult. Det är en sträcka på ca 300 m. Vår entreprenör Relacom hittade en ”stuvbit” lämplig sjökabel hos en leverantör och föreningen slog till och köpte den.

Att lägga sjökabel kräver tillstånd av Länsstyrelsen och efter en del skriftväxling har tillståndet nyligen beviljats. Nu återstår att lägga sjökabeln och det är föreningens ansvar, eftersom det inte ingår i upphandlingen. Det är naturligtvis en teknisk utmaning men enligt erfarenheter från bl a Värmland skall det inte vara så svårt. Man drar ut kabeln med båt och kabeln läggs på ett band av något flytande t ex uppblåsta sopsäckar. När dessa sedan tas bort sjunker kabeln till botten.

Det är vår förhoppning att dragningen inte kommer att medföra några stora problem och att PFEF därigenom har gjort en väsentlig kostnadsbesparing samtidigt som våra medlemmar i Bredhult får en fullgod fiberanslutningen.

Med vänlig hälsning styrelsen

Fiberinstallation Öppet Hus

Krister Andreasson diskuterar fiberinstallation med Håkan Antonsson.

Som ett stöd för medlemmarna inför fiberinstallationen i sina fastigheter ordnades två ”öppet hus-tillfällen” i Prässebo bygdegård, Sommarro. Den första träffen var torsdagen 7 mars och andra träffen var på söndagen den 10 mars. Vid båda tillfällena medverkade PFEF styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad. De förklarade hur installationen kan förberedas och vilken utrustning som kommer att användas. De hade många frågor att svara på från de totalt 40-50 deltagarna.

mvh Styrelsen

Lyckad tryckning under järnvägen

Ett svårt moment under fiberläggningen har varit tryckningen under järnvägen vid Prässebo City. Denna måste ligga på ett stort djup, ca 6 meter under banvallen, samt måste arbetet utföras nattetid.
Det var också svårt att veta om man skulle stöta på berg, vilket skulle göra tryckningen/borrningen mer avancerad och ta längre tid.

Men tryckningen gick väldigt bra, inget berg stöttes på och tidsåtgången blev mindre än planerat.

mvh Styrelsen

Besiktning av fiberschakten

Under vecka 10 har det genomförts besiktning av skador i anslutning till fiberschakten i områdena 3: Kattunga, 4: Boda och 7: Prässebo C.
Syftet med besiktningarna var att följa upp hur väl entreprenören lyckats lägga ledningen och se om det finns några kvarvarande problem. På träffarna deltog markägare, entreprenör och representanter för Prässebo fiber.
De problem och skador som är vanligast är dåligt återställda vägar, kvarvarande jordmassor och vattenuppslag. Problemen och skadorna inventerades och det var en diskussion mellan berörda parter om hur och av vem dessa skall åtgärdas.
Besiktning i områdena 1: Balltorp, omr 2: Ale Skövde – Låcktorp och omr 5: Låcktorp – Larsered kommer att genomföras när grävarbetena är avslutade. Omr 6 Prässebo Gård – Lunneviken besiktigades redan i november 2018.

Deltagare i besiktning i område 4: Boda. Fr. v. Kim Wilhelmsson, Elkraftteamet Väst, Johnny Eriksson, Relacom, Bo Leyon, Kyrkobacka, Thomas Löfström, Sjöboda, Ulf Bjarnestam, PFEF områdesansvarig, Jörgen Hermansson, PFEF områdesansvarig och Bengt Augustsson, PFEF projektledare

Öppet hus på Sommarro

Föreningen kommer att ha Öppet Hus på Sommarro där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Detta kommer vi att ha vid två tillfällen:

 • Torsdag 7 mars kl 19-21
 • Söndag 10 mars kl 14-16

Mvh Styrelsen

Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation i fastigheten
Det har förekommit olika information om vem som ansvarar för att borra hål i husfasaden. Relacom erbjuder sig att utföra detta mot en debiterad kostnad som täcks av PFEF men för att hålla ner föreningens totala kostnad är det mycket tacksamt ju fler medlemmar som kan borra själva.  För de medlemmar som har möjlighet att borra själva finns utförlig instruktion på PFEFs hemsida

http://www.prassebofiber.se/wp-content/uploads/2019/02/Illustration-p%C3%A5-fiberanslutning-med-Bilagor.pdf

Det är även väldigt bra om de medlemmar som kan borra, erbjuder sina grannar och andra bekanta med hjälp att borra.

För de medlemmar som inte har möjlighet att borra själva kommer Relacom att göra detta i samband med installationen. Det är fastighetsägarens ansvar att anvisa lämplig plats för borrning genom väggen, så att skador på ledningar mm kan undvikas. Eventuella skador är fastighetsägarens ansvar. Relacom kan inte borra i väggar med eternit (asbest) eller något annat farligt material.

Som ett komplement till hemsidan kommer PFEF att ordna Fiber-installation Öppet Hus, där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Fiber-installation Öppet Hus kommer att ordnas i Sommarro, Prässebo Bygdegård, vid två tillfällen:
Torsdag 7 mars 2019 kl 19-21
Söndag 10 mars 2019 kl 14-16

I grundutrustningen ingår en s.k. fiberpatchkabel på upp till 5 m som dras från inboxen på utsidan av huset fram till mediaomvandlaren. Vid behov av längre kabel (10, 15 eller 20 m) kan denna mot en särskild kostnad beställas senast 10 mars genom mail till Håkan Antonsson hakan.antonsson@prassebofiber.se

Installatören från Relacom behöver tillträde till huset för att kunna göra inkopplingen. De tänker sig att planera in ett antal besök per förmiddag resp. eftermiddag inom samma närområde. Preliminärt kan installation påbörjas andra halvan av mars. Vi kommer att sända ut mer detaljerad information så snart vi fått reda på deras planer.