Varför fiber

Vi får ofta frågan om varför vi i föreningens regi planerar att bygga vårt eget fibernät, och här kommer några tankar om detta.

Fördelen med att en ekonomisk förening bygger och driver nätet är att kostnaderna för var och en av oss medlemmar blir lägre. Föreningens syfte är ju inte att gå med vinst, utan att ge medlemmarna bästa valuta för investeringen (insatserna). Dessutom, om stämman i ett senare skede röstar för att sälja nätet till en kommersiell aktör för väntas vi få tillbaka hela, eller i varje fall del av, den insats vi satsat. Och då har vi ju fortfarande fiberanslutningen kvar. Föreningen jobb är ju också att se till att månadskostnaderna blir så låga som möjligt, för både tjänsterna som för drift och underhåll.

Ett annat alternativ, som Alvhem-Nygård eventuellt kommer att gå på, är att ingå avtal med en kommersiell aktör om att de som nätägare ser till att intresserade fastigheter får en fiberanslutning till fast kostnad. I detta läge vet man vad det kommer att kosta en få fibern framdragen, men sedan gäller ju att nätägaren kommer att ta ut månadsavgifter av varje ansluten fastighet för att underhålla och driva nätet, men också för att få verksamheten att gå med så mycket vinst som möjligt. Man kan alltså räkna med högre månadsavgifter med en kommersiell nätägare. Dessutom ägs ju nätet då redan av kommersiellt bolag, och möjligheten för fastighetsägaren (medlemmen) att senare sälja nätet finns inte.

Men finns det då inga nackdelar med att medlemmarna äger och driver? Jodå, det finns risker med det också, vi kan ju ännu inte exakt säga vad fiberanslutningen kommer att kosta oss, även om målsättningen är att kostnaden ska bli lägre än för en kommersiellt ägd anslutning. Dessutom krävs det ju ett stort antal frivilliga timmar, från områdesansvariga, styrelse och andra funktionärer. Tillkommer också två dagar av dagsverken från varje medlem.

Om de frivilliga krafterna tar slut, nu eller senare, så kan det naturligtvis vara en möjlighet att försöka få en kommersiell aktör att ta över nätet. Mindre jobb för oss, men helt säkert högre kostnad för var och ens fiberanslutning.

Förändringar i tele- och bredbandsnäten

Post-och Telestyrelsen, PTS, skriver om vad som händer på teleområdet de kommande åren.
Läs vidare: http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/ 

”Ska jag köpa fiber eller vänta på 5g?”

Tidningen Ny Teknik intervjuar tre personer med god insikt i teknikutvecklingen inom modern kommunikationsteknik om hur de ställer sig till fiber i förhållande till nuvarande mobildatateknik kallad 4g och den framtida versionen, kallad 5g.

Man skriver bland annat:

” Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

  • Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.
  • En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.
  • Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.”

Läs vidare: http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Tidningen Vi i Villa skriver om fiber.

Man skriver bland annat:

”Räcker det inte med mobilt bredband eller ADSL?
Beroende på hur många man är i hushållet och vilka vanor man har kan det gott räcka med mobilt bredband eller ADSL. I dag. Men hur ser behovet av bandbredd ut i morgon?

  • Jag tycker att man ska reflektera över hur snabb utvecklingen har varit de senaste fem åren, exempelvis hur vi tittar på tv, säger Linda Hernström.
  • Sannolikt kommer utvecklingen att gå ännu snabbare framöver. Därför är det inte behovet i dag man i första hand ska titta på, utan behovet i morgon.

Hon nämner också utvecklingen på sjukvårdsområdet. Med hjälp av sensorer kan äldre påminnas om att ta sin medicin eller ha kontakt med sjukhus via skärm. Fiberkabel kan göra det möjligt för äldre att bo kvar längre hemma i sin villa, menar Linda Hernström.

Läs vidare: http://www.viivilla.se/bygg/11-fragor-fiberkabel/